Pràctica de taules a HTML


♥ Horari CMGS SMX- 2016-17 LA SALLE GIRONA ♥

HORARIS

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

1ra Hora

LLIURE

LLIURE

Emprenedoría i Empresa

LLIURE

LLIURE

2na Hora

Seguretat Informàtica

Seguretat Informàtica

Síntesis

Síntesis

Serveis de Xarxa

3ra Hora

Seguretat Informàtica

Sistemes operatius en xarxa

Sistemes operatius en xarxa

Síntesis

Serveis de Xarxa

20 Minuts

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

4ta Hora

Sistemes operatius en Xarxa

Sistemes operatius en xarxa

Serveis en Xarxa

Aplicacions Web

Seguretat Informàtica

5na Hora

Serveis en Xarxa

Emprenedoría i Empresa

Serveis en Xarxa

Aplicacions Web

Tutoría