shaum

Ovelles Practica diseny adaptatiu

Reixeta de diseny

SVG són les sigles de Scalable Vector Graphics, és un format desenvolupat i mantingut per W3C. Són imatges definides matemàticament que es calculen al navegador i la seva visualització no perd qualitat a qualsevol mida que presentin.