Exemple de capcelera

Imatge amb format .svg

aixó és una imatge en format .svg:


Vídeo dins d'un DIV

Imatges variables de resolució

shaum

exemple de footer